Tietosuoja

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön (henkilötietojesi suojaamiseksi asiattomilta ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä) verkkopalvelussa. Evästeiden käyttöä voit hallita verkkoselaimen asetuksista.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

InFi – Hyvinvoinnin Perusta
Yhteyshenkilö: Carita Myyryläinen
Osoite: Tuppilahdentie 670
71640 Talluskylä

carita@infi.fi, puhelin +358 44 976 5501
www.infi.fi

 

2. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

 

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:

carita@infi.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

 

Varmistaa infi.fi -verkkopalvelun, ml. verkkokauppa, asianmukainen käyttö.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat, jälleenmyyjät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Ei luoveteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella komission hyväksymissä maissa (esim. Privacy Shield).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

 

9. Suojaus

 

Pääsyn hallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnollisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalveluissa (SSL).

 

10. Riskit

 

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

 

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi tietojen oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista varten. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi keräämistä ja vastustaa tai vaatia niiden siirtämistä järjestelmästä toiseen.
Rekistöidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

 

12. Säilytysaika

 

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.

Ajanvarauksia, palautteita ja yhteydenottoja säilytetään enintään vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.

Ohjeistus : http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

 

13. Yksityisyyden suoja

 

InFi tiedostaa sinusta mahdollisesti keräämämme tiedon yksityisyyden suojan ja tietoturvan turvaamisen tärkeyden. Näiden yksityisyydensuojaperiaatteiden tarkoitus on informoida sinua siitä, miten me käsittelemme tietoja, joita saatamme saada vierailustasi internetsivullamme.

 

Tiedon käyttö ja kerääminen

Kun vierailet InFi:n internetsivuilla sinulta saatetaan kysyä informaatiota, joka on henkilökohtaisesti tunnistettavissa. Me vastaanotamme, säilytämme ja käytämme meille internetsivuillamme tai muutoin antamianne tietoja mukaan lukien nimi, sähköinen tai fyysinen postiosoite, puhelinnumerot, Y-tunnus ja luottokorttitiedot. Tietoja käytetään useisiin tarkoituksiin, muun muassa :

  • Distributorhakemusten käsittelyyn
  • Tilausten vahvistamiseen ja toimittamiseen
  • Yhtiön tapahtumista tai menettelytavoista tiedottamiseen
  • Sovellettavien lakien ja vaatimusten edellytysten täyttämiseen sekä
  • Käyttäjäpalautteen ja kyselytulosten osalta InFi:n palveluiden kehittämiseen

 

Taloudellinen tieto ja verotukseen liittyvä tieto

Taloudellista tietoa mukaan lukien pankkitili- ja luottokorttinumerot käytetään YKSINOMAAN laskutustarkoituksiin. Tätä luottamuksellista informaatiota suojataan turvallisuustoimin.

 

Kolmannet osapuolet

Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietoja tarpeen vaatiessa seuraaville kolmansille osapuolille:

InFi:n työntekijä tai paikallinen yhteistyökumppani, joka tarvitsee pääsyn henkilötietoihin voidakseen huolehtia velvollisuuksistaan.

Valtion virasto, poliisi tai muu hallinnollinen ym. viranomainen, mikäli laki ym. säännös tähän velvoittaa.

Tietoa saatetaan edellä kerrotuissa tapauksissa luovuttaa myös EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelle, kuitenkin ainoastaan maihin, jossa on turvattu riittävä tietosuojan taso tai muutoin henkilötietolain mukaisin perustein.

 

Luovutus

InFi:lle antamasi suostumus käyttää henkilökohtaisia tietojasi kattaa myös tiedon luovuttamisen henkilölle tai yhtiölle, jolle InFi saattaa siirtää liiketoimintansa, edellyttäen, että kyseistä tietoa käytetään edelleen samaan tarkoitukseen.

 

Internetkyselyt

Siinä tapauksessa, että InFi suorittaa internetkyselyitä, voimme pyytää sinua antamaan vapaaehtoisesti myös henkilökohtaista tietoa sisältävää tilastollista informaatiota. Vastauksia käytetään ainoastaan sisäiseen markkinointiin ja tilastointiin ja ne säilytetään luottamuksellisina.

 

Linkit muihin internetsivuihin

InFi:n sivustosta saattaa olla linkkejä muihin internetsivuihin, joita me pidämme hyödyllisinä. Vaikka uskomme näiden sivujen vastaavan korkeita standardivaatimuksiamme, InFi ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, toiminnasta, tai toimintaperiaatteista. InFi ei myöskään vastaa näiden sivujen yksityisyydensuojaperiaatteista tai –ilmoituksista (privacy policies).

 

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä datatiedostoja, joka tallentuu tietokoneen kovalevyyn. Saatamme käyttää evästeitä tunnistaaksemme sinut, kun palaat InFi:n internet-sivuille. Haluamme tehdä internetsivuista mahdollisimman hyvin toimivat. Evästeemme eivät sisällä mitään yksityisluonteista tietoa, kuten henkilötunnus tai luottokortin numero. Evästeiden käyttö mahdollistaa sen, että voit käyttää salasanoin suojattuja palveluita (saman käyttökerran aikana) ilman, että salasanaa tarvitsee antaa uudelleen tai tarkastaa uudelleen ostoskorisi tila. Lisäksi InFi käyttää evästeitä määritelläkseen, mitkä osa-alueet internet-sivuillamme ovat suosittuja sekä mitkä maantieteelliset alueet, kielet ja sisällöt ovat sivuillamme tarkoituksenmukaisia.

 

Turvallisuus

InFi käyttää asianmukaisia turvatoimia suojatakseen antamasi informaatiota häviämistä, väärinkäyttöä ja muuttamista vastaan. Kun teet tilauksen tai annat InFi:lle yksityisluontoista tietoa, olet automaattisesti suojatulla palvelimellamme. Tieto on suojattu sekä fyysisellä kulunvalvonnalla että käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Oikeus tarkastaa tiedot sekä oikeus kieltää tiedon säilyttäminen

Sinulla on oikeus pyytäessä saada nähdä ne henkilökohtaisia tietoja sisältävät tiedot, jotka InFi:llä on sinusta. Sinulla on myös oikeus vaatia, että tiedot korjataan, mikäli ne ovat virheellisiä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää, että InFi informoi sinua siitä, minkälaista tietoa NeoLife säilyttää tai kerää. Halutessasi sinulla on oikeus kieltää InFi:ä keräämästä ja säilyttämästä sinua koskevaa tietoa markkinointia ja markkinointitutkimusta varten. Kaikkien pyyntöjen tulee olla kirjallisia ja ne tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

InFi – Hyvinvoinnin Perusta
Attn. Carita Myyryläinen
Tuppilahdentie 670
71640 Talluskylä

email : carita@infi.fi